Brebl zakelijk

Icon Huisregels

Huisregels

Toegang tot Brebl

 • Geen toegang voor personen die zichtbaar onder invloed van alcohol of drugs zijn.
 • Bij toegangscontrole dient te worden meegewerkt. Er kan verzocht worden de inhoud van bagage of kleding te controleren.
 • Ingenomen spullen worden niet teruggegeven.
 • Voor dance-avonden van Brebl geldt een minimumleeftijd van 16 jaar, tenzij anders vermeld op de desbetreffende programmapagina op onze website.
 • brebl hanteert flexibele eindtijden, na 04:00 uur wordt vanwege het venstertijdenbeleid van de gemeente Nijmegen sowieso geen toegang verleend.
 • Bij het niet opvolgen van de huisregels kan de toegang tot Brebl worden ontzegd.

Aansprakelijkheid

 • Met het betreden van het gebouw geeft de bezoeker aan op de hoogte te zijn van deze huisregels.
 • Toegang tot Brebl is geheel op eigen risico.
 • Brebl is niet verantwoordelijk voor vermiste, verloren, zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de bezoekers.
 • Brebl is niet aansprakelijk voor mogelijke gehoorschade. Zorg dat je altijd oorbescherming bij je hebt!

Gedrag en respect

 • In Brebl hebben wij respect voor bezoekers, artiesten, het gebouw, de omgeving en onszelf.
 • Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel en/of beveiliging op.
 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd: hiermee bedoelen we racistische, fascistische, seksistische, beledigende, discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en geweld.
 • Houd rekening met mindervalide bezoekers.
 • Zorg bij vertrek voor zo min mogelijk geluidsoverlast en laat geen rommel achter op straat.

Dit mag niet

 • Wij schenken geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Verstrekken van alcohol aan minderjarige bezoekers is niet toegestaan. Nuttigen, of genuttigd hebben, van alcohol door minderjarigen is niet toegestaan.
 • Roken (alsmede e-roken) is alleen toegestaan buiten of de binnenplaats
 • Het is niet toegestaan te handelen in soft- en harddrugs.
 • Het is niet toegestaan harddrugs in bezit te hebben dan wel te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan wapens en/of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
 • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties mee naar binnen te nemen.
 • Het is niet toegestaan consumpties mee naar buiten te nemen.
 • Flyeren, posters ophangen en stickers opplakken, zonder nadrukkelijke toestemming, is niet toegestaan.
 • Fotograferen, film- en/of muziekopnames maken, zonder nadrukkelijke toestemming, is niet toegestaan.

OscarLeeuw Atlas Hollandia